Osnovna djelatnost

      Razvoj poslovnih programa za tvrtke - ERP computer software


IntegriraniSustav
 

POSLOVNI PROGRAMI

Programi sa iskustvom

Software with expirience


Dugogodišnje iskustvo i kontinuitet na razvoju poslovnih programa

Internetski(on-line) rad sa programima - trenutna ažurnost

Opcionalno moguć off-line način rada

Originalni domaći softver

Pogodno za tvrtke sa više dislociranih poslovnica, trgovina-skladišta na lokacijima bilo gdje u Hrvatskoj ili svijetu gdje postoji internet


 

Integrirani poslovni paket - ERP

- objedinjuje kompletno poslovanje tvrtke sa svim aplikacijama i modulima

- najmanja mogućnost pojave grešaka u podacima

- optimalna iskoristivost informacijskog sustava

- minimalno potrebni unos podataka

- optimalna ažurnost


Pojedinačne aplikacije i moduli

Robno poslovanje:

veleprodaja,maloprodaja,usluge,fiskalizacija,kase,primke-kalkulacije,dostavnice-fakture,fakture za usluge,izdatnice,radni nalozi,međuskladišnice,zapisnici, ponude,predračuni,narudžbe,zalihe,modul Inventure,IRA,URA,knjiga popisa,cjenici,prometi,robne kartice,analize poslovanja,naljepnice,deklaracije, intergriarni modul B2B, integrirani modul Web shop(u razvoju),modul Konsignacijsko poslovanje,modul za vezu na vlastito knjigovodstvo, moduli za vezu na vanjske knjigovodstvene servise i još puno toga...


Knjigovodstvo:

Glavna knjiga,Sada-konti,virmani,temeljnice,kartice,otvorene stavke,bruto bilance,URAxml,OPZSTATxml,obračun kamata,donos u Novu godinu,veza na robno poslovanje...


Obračun plaća:

Evidencija radnog vremena s programskim knjiženjem na obračun plaća,Kadrovska evidencija,primici plaće, obustave,obračun plaće,obračun samostalnih neoporezivih primitaka, virmani XML, JOPPD XML, pregledi i analize, IP kartice s godišnjim obračunom poreza-prireza ...


Razvoj specifičnih programa i prilagodbe prema zahtjevima korisnika   Mogu se koristiti samo pojedine aplikacije ili samo pojedini moduli određene aplikacije, što je primjenljivo od manjih tvrtki,obrta,knjigovodstvenih servisa do većih tvrtki.

   Kompletno funkcioniranje programa na Windows PC-ima i laptopima.

   Moguć rad na PC-ima i laptopima pod Linuxom.

   Moguć rad na tabletima i mobitelima(Android,iOS...).

   Nema potrebe za instaliranjem poslovnih programa i baza podataka na računalima korisnika, osim programa za daljinsku podršku.

   Uglavnom je dovoljna on-line pomoć, obuka i trening za rad s programima.

   Pomoć i obuka za rad s programima na fizičkoj lokaciji korisnika.

   On-line,telefonska i e-mail podrška 0-24 sata.

   Cijene, način plaćanja i održavanje bitno ovise o izabranim aplikacijama i modulima, broju radnih mjesta na kojima se koriste programi, količini podataka, posebnim zahtjevima korisnika, te se to dogovora sa korisnikom za konkretni slučaj.

   Razne kombinacije korištenja prema potrebi: npr. koristi se aplikacija Robno poslovanje s Evidencijom radnog vremena u suradnji sa Knjigovodstvenim programom drugog proizvođača, na način da se podaci programski prenose(knjiže) sa prilagođenim veznim programskim modulom...

   Isporuka "ključ u ruke" sa kompletnom opremom i programima, ili korisnik sam ima ili nabavlja opremu.